Aktuální číslo
ČERVEN 2018: NEST

DOLŮ DO DOLŮ

Se svým vycvičeným citem pro harmonické propojení architektury a divoké přírody vytvořil švýcarský architekt Peter Zumthor sérii tří budov v dramatickém prostředí bývalého zinkového dolu Allmannajuvet v norském Sauda. Tři černé, minimalisticky strohé stavby, podobající se středověkým pevnostním objektům, spočívají na dřevěných konzolách a tyčí se nad kamennými skalisky. Zatímco budova vystavěná na staré zdi slouží jako servisní zázemí, ve dvou větších objektech najdete muzejní expozici o historii hornictví a kavárnu.

Muzeum Allmannajuvet je součástí norských turistických stezek a stejně jako ostatní atrakce nabízí působivé spojení současné architektury a přírody. Uvnitř muzea se skrývá potemnělá expozice historie místní důlní činnosti. Zumthor zde rafinovaně pracoval se světlem, které se odráží na hrubých površích interiéru.

Muzeum Allmannajuvet, nasjonaleturistveger.no

text Adam Štěch, foto Aldo Amoretti